Kunnen bijkomende kosten van de schuldenaar geëist worden?

U kunt nalatigheidsinteresten toevoegen indien hiervan melding gemaakt wordt in de algemene verkoopvoorwaarden die uw schuldenaar aanvaard heeft. De nalatigheidsinteresten zijn gelijk aan het herfinancieringspercentage van de KBO vermeerderd met 10 punten.

Posted in: 2. Een dossier toevertrouwen

Reacties zijn gesloten.