Incasso

Eén van uw Franse klanten weigert u te betalen of betaalt u laattijdig. U wilt hem doeltreffend aanmanen om snel betaald te worden, zonder te investeren in een dure procedure die bovendien schadelijk is voor uw relatie met de klant.

Het Cabinet d’Ormane neemt het heft in handen en rekent enkel kosten aan bij resultaat, op basis van de ingevorderde bedragen. No cure, no pay.

Verloop van de procedure

Vanaf de ontvangst van uw dossier bestuderen we het grondig en ondernemen we onmiddellijk de stappen die ons het meest efficiënt lijken voor een snelle invordering. We verkiezen altijd een minnelijke schikking boven de gerechtelijke weg en gaan daarvoor als volgt te werk:

  • Minnelijke interventies: aanmaningen via brief, telefoon, sms en e-mail
  • Onderhandeling: afbetalingsplan of compromisovereenkomst
  • Start van een gerechtelijke procedure indien nodig
  • Uitkering van de ingevorderde fondsen aan het eind van de maand

Opvolging van uw dossiers

Via uw klantenruimte, die beschikbaar is in het Nederlands, kunt u de evolutie van uw dossiers en de ingevorderde bedragen raadplegen en nieuwe dossiers indienen. Elke stap van onze procedure wordt dagelijks geactualiseerd en u wordt via e-mail of fax gewaarschuwd.

Facturatieprincipe

  Formule zonder risico
Dossierkosten Geen
Honoraria Vast percentage op de ingevorderde bedragen
Kosten bij oninvorderbaarheid Geen
  Tarieven