Uw garanties

Omdat vertrouwen de basis van elke samenwerking vormt, zetten wij alles op alles om de gemoedsrust van onze klanten te garanderen:

De solidariteit van onze balans

Het Cabinet d’Ormane heeft een nihil schuldenlast en beschikt over een aanzienlijke hoeveelheid eigen middelen zodat u met vertrouwen duurzaam met ons kunt samenwerken.         

Borgstelling van uw geld

Het Cabinet d’Ormane beschikt over een borgstelling een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid om de voor uw rekening ingevorderde bedragen te beschermen.

Speciale bankrekeningen

In overeenstemming met de wettelijke vereisten heeft het Cabinet d’Ormane specifieke bankrekeningen geopend, waardoor een onderscheid gemaakt wordt tussen de fondsen die toebehoren aan de klanten en de fondsen die gebruikt worden voor het dagelijks beheer van het bedrijf.

Een nauwgezette naleving van de reglementering

Het Cabinet d’Ormane waakt over de naleving van de Franse wetgeving waaraan de activiteit van de incassobureaus onderworpen is.