Wij geven een antwoord op al uw vragen

Klik op een vraag voor ons antwoord:

1. Hoe werkt het?

In welke gevallen kan ik een beroep doen op een incassobureau?

Om uw vordering aan een incassobureau zoals het onze te kunnen toevertrouwen, moet deze zeker, liquide en opeisbaar zijn, ze moet met andere woorden overeenstemmen met de verkoop van een product of de levering van een dienst, waarvan het bedrag vastgesteld is en de vervaldatum verstreken is.

Slagen jullie altijd in jullie doel en na hoeveel tijd?

Sommige zaken worden opgelost binnen de 8 dagen en andere binnen de twee of drie maanden, soms vraagt de procedure veel meer tijd en soms wordt zelfs nooit resultaat geboekt. Alles is afhankelijk van de solvabiliteit van de schuldenaar, de bewijsstukken waarover u beschikt en de stappen die gezet moeten worden.

Kan ik een beroep op jullie doen voor één dossier?

Ja, er is geen minimumhoeveelheid dossiers of een minimumbedrag voor het indienen van een aanvraag.

Wat is de verjaringstermijn van een vordering?

De verjaringstermijn van een vordering is afhankelijk van de aard van de uitstaande bedragen en de schuldenaar. Deze laatste moet de verjaringstermijn echter opwerpen. U kunt dus zelfs uitstaande bedragen van enkele jaren geleden indienen.

Bestaat het risico dat ik de vervolgde klanten verlies?

We stellen alles in het werk om uw relatie met de klant te onderhouden en we geven de voorkeur aan een minnelijke schikking, omdat we weten dat een klant die u geld verschuldigd is niet bij u zal terugkomen voordat hij zijn schuld afgelost heeft.

Wat is het minimumbedrag voor een vordering?

Wij aanvaarden alle dossiers vanaf € 15, op basis van dezelfde voorwaarden.