Wij geven een antwoord op al uw vragen

Klik op een vraag voor ons antwoord:

4. Opvolging van de dossiers

Wat gebeurt er wanneer ik niet tevreden ben over jullie dienstverlening?

Wanneer we er niet in slagen de uitstaande bedragen in te vorderen, kunt u een dossier indienen via LR-AR om de stopzetting van de interventie te vragen en de stukken waarover we beschikken terug te krijgen. U bent ons dan niets verschuldigd.

Wat gebeurt er wanneer de procedure niet succesvol is?

We bezorgen u een certificaat van oninvorderbaarheid zodat u uw vordering als een verliespost kunt inboeken.

Hoe word ik op de hoogte gehouden van jullie acties?

Naast de klantenruimte waarop u de evolutie van uw dossiers kunt volgen, sturen we u na elk van onze acties een bericht via e-mail of fax.

Heb ik het recht om een uitstaand bedrag aan een ander incassobureau toe te vertrouwen?

Nee, zolang een zaak aan ons toevertrouwd is, moet u het beheer ervan volledig aan ons overlaten en mag u geen beroep doen op (een) derde(n).