Wij geven een antwoord op al uw vragen

Klik op een vraag voor ons antwoord:

3. Facturatie

Aan wie moet de schuldenaar betalen?

Uw schuldenaar moet ons betalen via onze beveiligde website, of via cheque, machtiging of storting.

Wanneer krijg ik de fondsen die jullie voor mijn rekening ontvangen hebben?

Nadat een schuldenaar ons betaald heeft, stellen we aan het eind van de maand een rekeningoverzicht op en betalen we u onmiddellijk via cheque of storting alle ingevorderde bedragen, zelfs gedeeltelijke (per reeks van 3), verminderd met onze honoraria.

De schuldenaar heeft rechtstreeks aan mij betaald, wat moet ik doen?

Wanneer uw schuldenaar rechtstreeks aan u betaalt, moet u dit onmiddellijk via de klantenruimte of via e-mail aan ons melden zodat we de procedure ten opzichte van uw klant kunnen stopzetten. We sturen u aan het eind van de maand onze factuur die u moet betalen via overschrijving of onze betaalwebsite.

Kunnen jullie deze honoraria aan de schuldenaar factureren?

In tegenstelling tot in bepaalde Europese buurlanden is het volgens de Franse wetgeving verboden om onze honoraria aan natuurlijke personen te factureren (artikel L111-8, code des procédures civiles d'exécution), daarom factureren we onze honoraria aan onze klanten.
Wanneer uw schuldenaars rechtspersonen zijn, kunnen we soms een bijkomende vergoeding eisen voor de invorderingskosten.

Hoe berekenen jullie jullie honoraria?

Wij factureren onze honoraria op de bedragen die ingevorderd zijn naar aanleiding van onze interventie, volgens het tarief dat vermeld staat in onze invorderingsvoorwaarden. U moet onze honoraria niet betalen wanneer we geen betaling verkrijgen.