Kunnen jullie deze honoraria aan de schuldenaar factureren?

In tegenstelling tot in bepaalde Europese buurlanden is het volgens de Franse wetgeving verboden om onze honoraria aan natuurlijke personen te factureren (artikel L111-8, code des procédures civiles d'exécution), daarom factureren we onze honoraria aan onze klanten.
Wanneer uw schuldenaars rechtspersonen zijn, kunnen we soms een bijkomende vergoeding eisen voor de invorderingskosten.

Posted in: 3. Facturatie

Reacties zijn gesloten.