Welke bewijsstukken hebben jullie nodig?

Om de procedure in gang te zetten volstaat een eenvoudige lijst met de schuldenaars. Daarna vragen we u, indien we dit nodig achten of op verzoek van uw schuldenaar, de fotokopieën van de bewijsstukken (contract, bestelbon, briefwisseling…).

Posted in: 2. Een dossier toevertrouwen

Reacties zijn gesloten.